Triathlontjejers insamling till förmån för Cancerfonden

Cancer är en sjukdom som kommer drabba oss alla – du känner kanske någon eller kommer att känna någon som drabbas eller i allra värsta fall är det du som blir sjuk. Det är idag en utbredd sjukdom som har många olika former. Jag är själv närstående till en närstående vars mamma nu kämpar på efter att hennes behandling avslutats och nu får hemsjukvård i väntan på det oundvikliga.  Det är en hemsk sjukdom som smyger sig på och brer ut sig i kroppen.

Men tack vare forskning så kan framtiden se annorlunda ut för de som drabbas framöver. Redan nu är behandlingarna mycket lindrigare än tidigare och gör att många cancersjuka får längre tid att leva än tidigare.  Fortsatt forskning är så viktigt! Även om många av de vi känner inte kan bli hjälpta just nu så kan vi ge andra en möjlighet att fortsätta leva.  Om vi idag kan samla in pengar till forskningen och på så sätt bidra till att fler får leva och förverkliga sina drömmar i framtiden  – det är väl ändå ren magi?

Jag vill på något sätt kunna säga att jag försökte i allafall. Därför har jag  idag på Alla hjärtans dag skapat en insamling i Triathlontjejers namn via Cancerfonden med hashtag #förattvarjelivärunikt

Insamlingens mål är satt till 150 000 kr.  Det kan tyckas högt men vi är nästan 3 000 medlemmar i gruppen och om alla bidrar med något så är det inte  omöjligt!  Min plan är att insamlingen ska pågå ett år -fram till Alla hjärtans dag 2019.

Jag hoppas att du som läser detta vill vara med och bidra till att fler kan njuta av livet! Ett liv utan cancer och utan sörjande anhöriga. Det kan låta som en utopi men vi har allt att vinna på att försöka! För i det här läget finns det inget att förlora! Varje krona som kan skänkas är så viktig.

Du kommer till insamlingen genom att klicka här.  Tack för att du hjälper till!